Hubungi Kamicontact us:

FEELHONEY ENT :-

Hasbi Muhd Ali: 0132042659
(PR) Farhan Hafiz: 0133205243
(PA) Rosmadi Omar: 0194828807

emel: feelhoney05@gmail.com
( untuk sebarang jemputan persembahan dan acara,
sesi fotografi, video editing, ciptaan lagu baru)